Wespen zijn heel nuttig, doordat ze veel vliegen en muggen eten. Maar wespen kunnen ook een plaag zijn. Ze kunnen ons steken, maar ook hun vasthoudendheid kan irritant zijn en een bedreiging vormen voor diegenen die allergisch zijn voor een wespensteek. Zoek onmiddellijk medische hulp als je in de mond of nek bent gestoken, als je na een steek duizelig of misselijk wordt, of zodra je een ongewone zwelling of extreme pijn na een steek ervaart.

We weten allemaal dat wespen herhaaldelijk kunnen steken, maar hieronder enkele feiten over wespen die je misschien nog niet wist.

Het gif in wespen bevat een feromoon dat ervoor zorgt dat andere wespen agressiever worden. Probeer geen wesp te doden in de buurt van zijn nest of in de buurt van andere wespen.

Een wespensteek wordt bij de meeste mensen binnen 24 uur minder pijnlijk. Voor een aantal mensen veroorzaakt het gif van wespen een anafylactische shock die fataal kan zijn.

Wespen leven in kolonies. Een kolonie onderhoudt zich zelf en bestaat uit een koningin, werksters en mannetjes.

Wespen voeden hun jongen vlees, zoals insectenlarven.

Een mannelijke wesp heet een dar. De taak van de dar is om te paren met de koningin. De mannelijke wesp sterft snel na het paren.

Wespen zwermen niet.

Een wespennest wordt één jaar gebruikt. Nieuwe koninginnen maken op een andere plaats een nieuw nest.

Hoornaars bouwen hun nest vaak in een boomholte.

De enige wespen die de winter overleven, zijn jonge bevruchte koninginnen. Ze komen in het voorjaar uit hun winterslaap om een nieuw nest te bouwen. De koningin tot 12 eitjes in het nieuwe, door haar gebouwde nest. Wanneer de eitjes uitkomen en larven worden, voedt ze deze totdat ze zijn uitgegroeid tot werksters. De volgroeide werksters gaan vanaf dan op zoek naar voedsel, voeden de nieuwe larven en verdedigen het nest. De koningin legt dan alleen nog maar eitjes. Uiteindelijk kan een volgroeid wespennest bestaan uit 5.000 wespen. Dit kan dan veel overlast opleveren. Het is daarom belangrijk de signalen van wespen te herkennen.

In de nazomer produceert de kolonie mannetjes en nieuwe koninginnen. Ze vliegen weg om te paren en de nieuwe koninginnen zoeken een plek om te overwinteren. Het koude weer doodt uiteindelijk de mannetjes, de werksters en de oude koningin.